İstanbul
0 (552) 450 02 04
info@konusmaterapistiniz.com

Blog

Yutma Bozukluğu Nedir?

Yutma sırasında herhangi bir güçlük ya da sorun ‘disfaji’ olarak adlandırılır. Yutkunma işlevinde görev alan yapılarda anatomik veya fizyolojik eksiklik, bozukluk yutma bozukluğuna yol açar. 3 şekilde görülebilir. Oral Faz dediğimiz; çiğneme becerilerini gerçekleştirememesi ve yiyecek ve sıvıların yutağa doğru götürülememesi şeklinde görülür.  Farengeal faz sırasında kişi yutmayı başlatmakta zorluk çeker, yiyecek ve sıvıların yemek…
Devamı

Ses ve Rezonans Bozuklukları

Duygularımız sesimize yansır ve dolayısıyla karşımızdaki kişiye aktarmak istediklerimizi bu şekilde daha iyi aktarabiliriz. Sesimizde yaşayabileceğimiz herhangi bir bozukluk bizim psikolojik durumumuzu ve/veya mesleğimizi etkileyebilmektedir. Gün içerisinde hepimiz konuşur vaziyetteyiz ancak bazı meslek grupları sesini daha çok kullanmak zorunda kalabilmektedir. Bu da sesin kalitesini bozup bazı problemlere yol açabilmektedir. Şarkıcı, öğretmen, spiker vb. meslek gruplarında…
Devamı

Otizm’e Bağlı Dil ve Konuşma Bozukluğu

Otizm genellikle yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve yaşam boyu süren gelişim bozukluğudur. Kişinin sosyal ve iletişim becerilerini önemli ölçüde etkilemektedir. Otizmli bireylerde zeka seviyeleri değişkenlik gösterir. Öğrenme güçlüğü ve zeka geriliği görülebilir. Otizm’in görülme sıklığı erkeklerde kızlara oranla 4 kat daha fazladır. Otizm Uyarı Sinyalleri! -Çocuğunuz sizinle göz teması kurmuyorsa, -Seslendiğinizde dönüp bakmıyorsa, -Konuşmuyorsa,…
Devamı

Motor Konuşma Bozuklukları

Konuşma beynimizde bir dizi eylemlerin gerçekleşmesiyle meydana gelir. Bunlar dilin kodlanması, sinir ve kas , kas ve hareket eylemlerinin bütünleştirilmesine dayanmaktadır. Sinir sistemimizin herhangi bir bölgesindeki hasar sonucu motor konuşma bozuklukları ortaya çıkabilmektedir. Beyin kanaması, beyin zedelenmesi, tümörler, Serebral Palsi, Parkinson, Huntington ve MS ; motor konuşma bozukluklarının nedeni olabilmektedir. Bu motor bozukluklar kendi içerisinde…
Devamı

Kekemelik

Kekemelik konuşma esnasında, konuşmanın sekteye uğraması, konuşmanın doğal akışında bozulma durumudur. Konuşmaya başlarken yaşanan zorluk, hece ve kelime tekrarları ve uzatma davranışları görülür. Bu davranışlar tek başına görülebildiği gibi şiddet ve duruma bağlı olarak birlikte de görülebilirler. Konuşmaya yansıyan durumlar dışında konuşma dışı davranışlarda görülebilmektedir. Nefes kesilmeleri, baş-boyun-omuz-el ve bacak bölgesindeki kasılmalar veya anlamsız hareketler…
Devamı

İşitme Problemine Bağlı Konuşma Bozukluğu

Anne karnından itibaren işitme başlar ve devam eder. Dili edinme ve konuşabilme becerisinin kazanılması için işitme çok önemlidir. Bireyin işitmesi ile ilgili yaşayacağı problem dili edinmesinde ve/veya konuşmasındaki problemlere yol açabilmektedir. İşitme kaybı olan çocuklarda erken cihazlandırılma dil gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü çocuk ne kadar geç cihazlandırılırsa dil girdisi yani çevreden gelen konuşma…
Devamı

Hızlı Bozuk Konuşma

Hızlı bozuk konuşma, konuşmada anormal hız, konuşma ritminin bozulması, hece ve ses atma durumları, artikülasyon hataları ve tekrarlar görülmesi durumudur. Konuşma içerisinde yapılan tekrarlardan ötürü kekemelik ile karıştırılmaktadır. Hızlı bozuk konuşması olan bir birey bu durumu bir problem olarak görmemektedirler. Kekemelikten farklı olarak ses veya kelime kaygıları yoktur. Erkeklerde görülme olasılığı kızlara oranla daha fazladır.…
Devamı

Down Sendromun’da Dil ve Konuşma Terapisi

İnsan vücudunda 46 adet kromozom bulunur ancak down sendromlu bireylerde bu sayı 47 dir. Genellikle 35 yaş üstü hamileliklerde down sendromu riski artış gösterebilir. Hafif veya orta seviyede zihinsel gerilik gözlemlenebilir. 3 tipi vardır bunlar; Trisomy 21, Translokasyon ve Mozaiktir. Down Sendromlu birey’in özellikleri nelerdir -Hafif ve orta derecede zeka geriliği görülebilir. -Yuvarlak yüz ve…
Devamı

Artikülasyon Bozukluğu

Artikülasyon bozukluğu konuşma içerisinde seslerin hatalı üretilmesi ve/veya hiç üretilememesi durumudur. Artikülasyon bozukluğu olan bireyin çevresindekiler, kişiyi anlamakta zorluk çekebilirler. Örnek olarak /kapı/ yerine /tapı/ demesi, /arı/ yerine /ayı/ demesi bu bozukluğa örnek gösterilebilir. Çocuğunuz /kedi/ derken /k/ sesini doğru çıkarıyor ancak /k/ sesini sonda olduğu durumlarda (ayak->ayat) /t/ sesine dönüştürebilir. Hatalar tutarlıdır yani yanlış…
Devamı

Fonolojik Bozukluk

Fonoloji bir dilde konuşulan sesleri ve seslerin birleştirilmesiyle alakalı kuralları içermektedir. Çocuklar sözcüklerdeki seslerin yerlerini değiştirme, düşürülmesi ,hatalı kullanılması ve önleştirme şeklinde bir çok tutarsız hatalar yapabilmektedirler. Yani çocuk /kitap/ yerine /kipat/, /telefon/ yerine /telfon/ şeklinde hatalar yapıyorsa buna fonolojik bozukluk deriz. Artikülasyon bozukluğu ile fonolojik bozukluk birbiri ile karışabilir. İkisi arasındaki en büyük fark…
Devamı